Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
alms-deed
alms-deed
['ɑ:mz'di:d]
danh từ
việc từ thiện


/'ɑ:mz,di:d/

danh từ
việc từ thiện

Related search result for "alms-deed"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.