Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bố thíverb
To give as alms, to give as charities
của bố trí alms, charities
To give, to hand out

[bố thí]
to give alms
Xin bố thí
To beg (for) alms; to ask for charity
Tôi chẳng cần ông bố thí đâu
I don't want your charity
to give something as alms; to give somebody something out of charity; to hand out
Nguỵ quyền sống nhờ đô la do đế quốc bố thí
The quislings lived on the dollars handed out by imperialismGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.