Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
báo ứngverb
To get retribution for one's deed

[báo ứng]
động từ
to get retribution for one's deed, to return good for good (evil for evil)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.