Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chẩnverb
(dùng hạn chế trong một vài tổ hợp) To give alms, to give relief
lĩnh chẩn to receive alms

[chẩn]
relief goods
Phát chẩn
To distribute relief goodsGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.