Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
trap

trap
[træp]
danh từ, (thường) số nhiều
đồ đạc quần áo, đồ dùng riêng; hành lý
danh từ
(khoáng chất) đá trap (như) traprock
bẫy (để bắt các con vật)
a mouse-trap
bẫy chuột
kế hoạch để bắt, kế hoạch để phát hiện
the thieves were caught in a police trap
bọn trộm đã mắc bẫy cảnh sát
bẫy, cạm bẫy
to set (lay) a trap
đặt bẫy
to be caught in a; to fall into a trap
mắc bẫy, rơi vào bẫy, mắc mưu
tình huống khó chịu khó có thể thoát ra được
for some women marriage is a trap
đối với một số phụ nữ, hôn nhân là cái bẫy
cửa sập, cửa lật (ở sàn, trần hoặc mái nhà) (như) trap-door
(kỹ thuật) Xiphông; ống chữ U
ô giữ chó săn thỏ ở chỗ xuất phát một cuộc đua chó
thiết bị phóng đĩa đất sét (quả bóng..)
máy tung bóng để tập bắn, máy tung chim để tập bắn
xe nhẹ hai bánh do một con ngựa kéo
(từ lóng) cảnh sát; mật thám
(số nhiều) (âm nhạc) nhạc khí gõ
(từ lóng) cái mồm
shut your trap!
câm cái mồm mày đi!
ngoại động từ
làm cho mắc kẹt
giữ, chặn lại
the filter traps dust from the air
một máy lọc hút bụi trong không khí
to trap body heat
giữ nhiệt
dùng mẹo bắt ai, bẫy
bắt (một sinh vật) vào bẫy
to trap birds
bẫy chim
ráp xiphông, lắp cửa sập


/træp/

danh từ, (thường) số nhiều
đồ đạc quần áo, đồ dùng riêng; hành lý

danh từ
(khoáng chất) đá trap ((cũng) traprock)
bẫy, cạm bẫy ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
to set (lay) a trap đặt bẫy
to be caught in a; to fall into a trap mắc bẫy, rơi vào bẫy, mắc mưu
(như) trap-door
(kỹ thuật) Xifông; ống chữ U
máy tung bóng để tập bắn, máy tung chim để tập bắn
xe hai bánh
(từ lóng) cảnh sát; mật thám
(số nhiều) (âm nhạc) nhạc khí gõ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) cái mồm

ngoại động từ
đặt bẫy, bẫy
đặt cửa sập, đặt cửa lật (trên sàn, trần...)
đặt xifông, đặt ống chữ U

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "trap"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.