Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
weeper
weeper
['wi:pə]
danh từ
người khóc, người hay khóc
người khóc mướn (đám ma)
băng tang; mạng lưới tang (đàn bà goá)
(số nhiều) cổ tay áo màu trắng (đàn bà goá)


/'wi:p /

danh từ
người khóc, người hay khóc
người khóc mướn (đám ma)
băng tang; mạng lưới tang (đàn bà goá)
(số nhiều) cổ tay áo màu trắng (đàn bà goá)

Related search result for "weeper"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.