Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chimney-sweeper
chimney-sweeper
['t∫imni,swi:pə]
danh từ
người quét bồ hóng, người cạo ống khói
chổi quét bồ hóng


/'tʃimni,swi:pə/

danh từ
người quét bồ hóng, người cạo ống khói
chổi quét bồ hóng

Related search result for "chimney-sweeper"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.