Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
whopper
whopper
['wɔpə]
danh từ
(từ lóng) cái to lớn khác thường
điều nói dối trơ trẽn; điều nói láo không ngượng mồm


/'w p /

danh từ
(từ lóng) cái to lớn khác thường
điều nói dối tr trẽn; điều nói láo không ngượng mồm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "whopper"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.