Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
teach-in
teach-in
['ti:t∫in]
danh từ
(thông tục) cuộc hội thảo


/'ti:tʃin/

danh từ
cuộc hội thảo

Related search result for "teach-in"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.