Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
spitter
spitter
['spitə]
danh từ
người xiên thịt nướng
hươu (nai) non mới ra sừng
người hay khạc nhổ


/'spitə/

danh từ
người xiên thịt nướng
hươu (nai) non mới ra sừng
người hay khạc nhổ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "spitter"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.