Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
slouchy
slouchy
['slaut∫i]
tính từ
vai thõng xuống; thường thượt


/'slautʃi/

tính từ
vai thõng xuống; thường thượt

Related search result for "slouchy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.