Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sloughy
sloughy
['slaui]
tính từ
nhiều bùn, bùn lầy nước đọng
(thuộc) da lột; như da lột (của rắn)
(y học) có vảy kết; có vết mục, có mảng mục; như vảy kết; như vết mục, như mảng mục


/'slaui/

tính từ
nhiều bùn, bùn lầy nước đọng
(thuộc) da lột; như da lột (của rắn)
(y học) có vảy kết; có vết mục, có mảng mục; như vảy kết; như vết mục, như mảng mục

Related search result for "sloughy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.