Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
slushy
slushy
['slʌ∫i]
tính từ
lấm bùn, bùn lầy
đầy tuyết tan


/'slʌʃi/

tính từ
lấm bùn, bùn lầy
đầy tuyết tan

Related search result for "slushy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.