Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sharp-shooter


/'ʃɑ:p,ʃu:tə/

danh từ
người bắn giỏi, nhà thiện xạ

Related search result for "sharp-shooter"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.