Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
sắc nước


[sắc nước]
Sắc nước hương trời
Beauty.
Sharp.
Sắc nước cờ
To be sharp at chess.Sắc nước hương trời
Beauty
Sharp
Sắc nước cờ To be sharp at chess


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.