Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
puff-box
puff-box
['pʌf'bɔks]
danh từ
hộp phấn có nùi bông thoa


/'pʌfbɔks/

danh từ
hộp phấn có nùi bông thoa

Related search result for "puff-box"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.