Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
prideful
prideful
['praidful]
tính từ
(Ê-cốt) đầy kiêu hãnh; tự cao, tự phụ
tự hào


/'praidful/

tính từ
(Ê-cốt) đầy kiêu hãnh; tự cao, tự phụ
tự hào

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.