Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
overbearing
overbearing
[,ouvə'beəriη]
tính từ
hống hách; độc đoán
an overbearing manner
thói độc đoán


/,ouvə'beəriɳ/

tính từ
hống hách

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "overbearing"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.