Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
family man
family+man
['fæmili'mæn]
danh từ
người có gia đình
người chỉ thích sống trong gia đình; người hy sinh hết cho gia đình


/'fæmili'mæn/

danh từ
người có gia đình
người chỉ thích sống trong gia đình; người hy sinh hết cho gia đình

Related search result for "family man"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.