Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
gia cảnhnoun
family condition; situation of the family

[gia cảnh]
danh từ.
family condition; situation of the family.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.