Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dumpy
dumpy
['dʌmpi]
tính từ
buồn, buồn bã, buồn nản, buồn chán
lùn bè bè, chắc mập
danh từ
giống gà lùn đumpi


/'dʌmpi/

tính từ
buồn, buồn bã, buồn nản, buồn chán
lùn bè bè, chắc mập

danh từ
giống gà lùn đumpi

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "dumpy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.