Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phệnh


[phệnh]
Pot-bellied statue.
Ông phệnh bằng sứ
a chia pot-billied statue.
Dumpy, squat.
big and fat
ông phệnh
pot-bellied figurinePot-bellied statue
Ông phệnh bằng sứ a chia pot-billied statue
Dumpy, squat


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.