Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
nympho


noun
a woman with abnormal sexual desires
Syn:
nymphomaniac
Derivationally related forms:
nymphomaniac (for: nymphomaniac)
Hypernyms:
pervert, deviant, deviate, degenerate

Related search result for "nympho"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.