Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
nymph

nymph
[nimf]
danh từ
(thần thoại,thần học) nữ thần (sông núi, cây cỏ)
(thơ ca) người con gái đẹp
(động vật học) con nhộng


/nimf/

danh từ
(thần thoại,thần học) nữ thần (sông núi, cây cỏ)
(thơ ca) người con gái đẹp
(động vật học) con nhộng

Related search result for "nymph"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.