Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
nympholepsy
nympholepsy
['nimfəlepsi]
danh từ
bệnh cuồng tưởng


/'nimfəlepsi/

danh từ
bệnh cuồng tưởng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.