Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
nympho
nympho
['nimfou]
danh từ
(từ lóng) người đàn bà cuồng dâm


/'nimfou/

danh từ
(từ lóng) người đàn bà cuồng dâm

Related search result for "nympho"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.