Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
seek

seek
[si:k]
ngoại động từ sought
tìm, tìm kiếm; cố tìm cho được, cố kiếm cho được
to seek employment
tìm việc làm
to go seeking advice
đi tìm sự giúp đỡ ý kiến
mưu cầu, theo đuổi, nhằm vào, cố gắng đạt tới (một nơi, điểm); chuyển động hướng về (cái gì)
water seeks its own level
nước dâng lên đến mức của nó
to seek to make peace
cố gắng dàn hoà
to seek someone's life' to seek to kill someone
nhằm hại tính mệnh ai, nhằm giết ai
đòi hỏi, xin, yêu cầu ai cái gì
to seek someone's aid
yêu cầu sự giúp đỡ của ai
mưu toan (làm cái gì);
theo đuổi (danh vọng); săn đón, thăm hỏi
to seek after
to seek for
đi tìm, tìm kiếm
to seek out
tìm, nhằm tìm (ai)
to seek out the author of a murder
tìm thủ phạm cho vụ giết người
tìm thấy
to seek through
lục tìm, lục soát
to be to seek (much to seek)
còn thiếu, còn cần
good teacher are to seek
còn thiếu nhiều giáo viên giỏi
to be to seek in grammar
cần phải học thêm ngữ pháp
seek one's fortune
đi tìm vận maytìm tòi; cố gắng

/si:k/

động từ sought /sɔ:t/
tìm, đi tìm, tìm kiếm, cố tìm cho được
to seek employment tìm việc làm
to go seeking advice đi tìm sự giúp đỡ ý kiến
mưu cầu, theo đuổi, nhằm vào, cố gắng
to seek to make peace cố gắng dàn hoà
to seek someone's life' to seek to kill someone nhằm hại tính mệnh ai, nhằm giết ai
thỉnh cầu, yêu cầu
to seek someone's aid yêu cầu sự giúp đỡ của ai
theo đuổi (danh vọng); săn đón, thăm hỏi !to seek after !to seek for
đi tìm, tìm kiếm !to seek out
tìm, nhằm tìm (ai)
to seek out the author of a murder tìm thủ phạm cho vụ giết người
tìm thấy !to seek through
lục tìm, lục soát !to be to seek (much to seek)
còn thiếu, còn cần
good teacher are to seek còn thiếu nhiều giáo viên giỏi
to be to seek in grammar cần phải học thêm ngữ pháp

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "seek"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.