Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
untuned
untuned
[,ʌn'tju:nd]
tính từ
lạc giọng (đàn); lạc/chệch (sóng máy thu âm)
không hoà hợp, không phù hợp, không ăn khớp


/' n'tju:nd/

tính từ
không hoà hợp, không phù hợp, không ăn khớp

Related search result for "untuned"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.