Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
untent
untent
[,ʌn'tent]
ngoại động từ
bỏ lều, dỡ lều


/' n'tent/

ngoại động từ
bỏ lều, dỡ lều

Related search result for "untent"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.