Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unsolid
unsolid
[,ʌn'sɔlid]
tính từ
không rắn; không giữ hình dạng của mình (không ở thể khí, thể lỏng)
không rắn chắc (cơ thể)
không vững chắc (về mặt xây dựng); không chắc chắn; không có khả năng đỡ sức mạnh, không có khả năng chịu lực nén
không đặc; rỗng; có lỗ, có khoảng không
không thể dựa vào; không có tiếng tốt, không đáng tin cậy, không có cơ sở
không thuần nhất, không hoàn toàn cùng một chất; không chỉ chứa có một loại vật liệu nào đó
không liên tục; nghỉ, ngắt giữa chừng
không chỉ có một màu (nhất định) mà thôi
không hoàn toàn đồng tình; không nhất trí
(hình học) không phải khối, không có ba chiều, không lập thể
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tệ, không rất tốt, không cừ, không chiến


/' n's lid/

tính từ
không rắn
không chắc, không vững bền, không kiên cố

Related search result for "unsolid"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.