Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
steaminess
steaminess
['sti:minis]
danh từ
tính chất như hơi; sự đầy hơi nước, sự ẩm thấp (khí hậu)
tình trạng bốc hơi
sự ướt át; sự khiêu dâm và đắm say (của người..)


/'sti:minis/

danh từ
tính chất như hơi
sự đầy hơi nước, sự ẩm thấp (khí hậu)
tình trạng bốc hơi

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "steaminess"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.