Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
haziness
haziness
['heizinis]
danh từ
tình trạng mù sương; sự mù mịt
sự lờ mờ, sự mơ hồ
sự chếnh choáng say


/'heizinis/

danh từ
tình trạng mù sương; sự mù mịt
sự lờ mờ, sự mơ hồ
sự chếnh choáng say

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "haziness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.