Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
self-development
self-development
[,self di'veləpmənt]
danh từ
sự tự thân phát triển


/'selfdi'veləpmənt/

danh từ
sự tự thân phát triển

Related search result for "self-development"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.