Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ostrich-policy
ostrich-policy
['ɔstrit∫'pɔlisi]
danh từ
chính sách đà điểu (tự mình dối mình)


/'ɔstritʃ'pɔlisi/

danh từ
chính sách đà điểu (tự mình dối mình)

Related search result for "ostrich-policy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.