Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bế quan toả cảng


[bế quan toả cảng]
to apply closed-door policychính sách bế quan toả cảng The closed-door policy


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.