Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
nastiness
nastiness
['nɑ:stinis]
danh từ
tính bẩn thỉu; tính dơ dáy; sự kinh tởm
tính chất tục tĩu; sự thô tục; sự xấu xa ô trọc; sự dâm ô
tính xấu, tính khó chịu
tính cáu kỉnh, tính giận dữ; tính ác; tính hiểm


/'nɑ:stinis/

danh từ
tính bẩn thỉu; tính dơ dáy; sự kinh tởm
tính chất tục tĩu; sự thô tục; sự xấu xa ô trọc; sự dâm ô
tính xấu, tính khó chịu
tính cáu kỉnh, tính giận dữ; tính ác; tính hiểm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "nastiness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.