Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
murk
murk
[mə:k]
Cách viết khác:
mirk
[mə:k]
danh từ
(từ cổ,nghĩa cổ) (thơ ca) bóng tối; cảnh tối tăm, cảnh u ám


/mə:k/ (mirk) /mə:k/

danh từ
(từ cổ,nghĩa cổ) (thơ ca) bóng tối; cảnh tối tăm, cảnh u ám

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "murk"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.