Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
motor-cycle


/'moutə,saikl/

danh từ
xe mô tô

Related search result for "motor-cycle"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.