Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bình bịch


[bình bịch]
motor-cycle, motor-bike; scooter
đấm bình bịch vào quả bóng
to hit a ball with a series of thudding blowsđấm bình bịch vào quả bóng To hit a ball with a series of thudding blows
noun
Motor-bike


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.