Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
motorcycle

motorcycle


motorcycle

A motorcycle has two wheels and can go fassssttttttt!

['moutəsaikl]
danh từ
xe môtô
nội động từ
đi xe mô tô, lái xe mô tô


/'moutə,saikl/

nội động từ
đi xe mô tô, lái xe mô tô

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "motorcycle"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.