Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
moor

moor
[muə]
danh từ
Moor người Ma-rốc
truông, đồng hoang
ngoại động từ
(hàng hải) buộc, cột (tàu, thuyền); bỏ neo


/muə/

danh từ
Moor người Ma-rốc
truông, đồng hoang

ngoại động từ
(hàng hải) buộc, cột (tàu, thuyền); bỏ neo

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "moor"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.