Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
loner
loner
['lounə]
danh từ
người thui thủi một mình


/'lounə/

danh từ
người thui thủi một mình

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "loner"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.