Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
jest-book
jest-book
['dʒəstbuk]
danh từ
tập truyện vui, tập truyện tiếu lâm


/'dʤəstbuk/

danh từ
tập truyện vui, tập truyện tiếu lâm

Related search result for "jest-book"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.