Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bông phèngkhẩu ngữ
To jest casually and nonsensically
bông phèng mấy câu to crack a few casual and nonsensical jests
có tính hay bông phèng to like a casual and nonsensical jest

[bông phèng]
như bông lơn
khẩu ngữ
To jest casually and nonsensically
bông phèng mấy câu
to crack a few casual and nonsensical jests
có tính hay bông phèng
to like a casual and nonsensical jestGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.