Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
henny
henny
['heni]
tính từ
như gà mái, giống gà mái
danh từ
gà trống trông như gà mái


/'heni/

tính từ
như gà mái, giống gà mái

danh từ
gà trống trông như gà mái

Related search result for "henny"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.