Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
homey
homey
['houmi]
tính từ
như ở nhà, như ở gia đình


/'houmi/

tính từ
như ở nhà, như ở gia đình

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "homey"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.