Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
henna
henna
['henə]
danh từ
(thực vật học) cây lá móng
lá móng (chồi và lá cây móng dùng làm thuốc nhuộm tóc)


/'henə/

danh từ
(thực vật học) cây lá móng
lá móng (chồi và lá cây móng dùng làm thuốc nhuộm tóc)

Related search result for "henna"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.