Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fervent
fervent
['fə:vənt]
tính từ
nồng nhiệt, nhiệt thành, tha thiết; sôi sục
fervent love
tình yêu tha thiết
fervent hatred
căm thù sôi sục


/'fə:vənt/

tính từ
nóng, nóng bỏng
nồng nhiệt, nhiệt thành, tha thiết; sôi sục
fervent love tình yêu tha thiết
fervent hatred căm thù sôi sục

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "fervent"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.