Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
perfervid
perfervid
[pə:'fə:vid]
tính từ
rất nồng nhiệt, rất nhiệt tình, rất hăng say
rất nóng, rất gắt


/pə:'fə:vid/

tính từ
rất nồng nhiệt, rất nhiệt thành, rất hăng say
rất nóng, rất gắt

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.