Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hăng háiadj
ardent; fiery; fervent

[hăng hái]
ardent; fervent
Vẫn hăng hái dù đang gặp trở ngại
To keep one's pecker upGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.